• Bilde av J. Storviks Mek. Verksted på Dahle ved Kristiansund, sett fra sjøen. Det er rekke båter ved kaier og på patentslippen.
Ved kjelkrankaia ses den første kjelkrana bygd av massivt tømmer i ca. 1903 og det ligger 2 rutedampskip, ytterst D/S”Kværnes (1)” tilhørende Kværnes og Grip Dampskibsselskab og innenfor ligger D/S”Hankø” og det ligger en fiskekutter innerst, som vi ser hekken på til venstre for de 2 rutebåtene foran kjelkrankaia. Dette er sansynligvis verkstedets fiskekutter som ble til D/S”Villa” bnr.10 til Fyrvesenet som ligger til utrustning. 
På den nye patentslippvogna klinkbygd i stål 1918, den største slippen mellom Bergen og Trondheim, står 2 båter, forrest et 4-mastret seilskip, et stort finsk skonnertskip S/S”Regina” som er til reparasjon etter grunnstøting og bakerst damprutebåten D/S”Smølen”  til Møre Fylkes Ruteselskap (MFR). Over ”Smølen” ses demningen på Nydammen (Storvikdammen).
Foran baugen på ”Regina” ses blikktaket over maskinparken, lokke-og klippemaskin, platevals, spantbukkemaskin, ved innkjørselen til verkstedet.
På nordsiden av piren foran bakerste båt på patentslippen ses damperen D/S”Bjugna”, tilhørende Julius Loennechen med flere, som får innsatt maskin og overbygg.
Piren er bare delvis utfyllt og bygd.
Over bakerste båt på patentslippen ses bolighuset til verkstedet med uthus, bygd ca. 1910 og brant på 1980-tallet, hvor familien Hjelmaas bodde, senere familien Paul Storvik. 
Bolighuset var et gammelt meieri i tømmer flyttet fra Straumsnesset og bygd opp ca. 1910 og brant på 1980-tallet.
Til høyre for Regina ses maskinverkstedbygningen med firmanavnet på veggen, bygget etter brannen i februar/mars 1911 og revet etter 1980. Over høyre del av taket på maskinverkstedbygningen ses mønet på bolighuset til John Olsen Storvik, senere barna hans og revet etter 1980. 
Til høyre for maskinverkstedsbygningen ses først sjauer og malerbygget deretter lagerutleveringsbygget, med kontorer for timeskriver og verksmester i 1. etasje, og foran lagerbygget ses den første kjelkrana av massive tømmerstokker fra 1903, den kraftigste krana i Kristiansundsområdet. Over lagerutleveringsbygget ses bolighuset til familien Nils Holtan, senere familien Bastian Holtan. 
Til høyre for kjelkrana ses bolighuset til familien Ole Storvik, senere Karen Storvik, senere familien Schamaun og mellom det og pipa på kobberslagerverkstedbygningen ses, fra venstre, bolighuset til familien Nils Todalshaug, senere Anders Todalshaug og bolighuset til familien Otto Knudsen. Over taket på kobberslagerverkstedbygningen ses ”Murgården”, verkstedets flerleilighetshus for ansatte, bygget ca. 1910 og revet 1981. Til høyre for ”Murgården” ses mønet på bolighuset til familien Kristian Stabben senere familien Otto Kvendseth. Til høyre for baugen på ytterste båt, ved kjelkranakaia, ses en mekanisk svingbar kaikran, som bl.a. ble brukt til å losse ved til vedlageret i påbygget på høyre side av kobberslagerverkstedbygget og helt til høyre kan ses et kombinert sag- og tremateriallagerhus. Man kan også skimte et trematerialbygg, bak og mellom kobberslagerverkstedbygget og lagerutleveringsbygget ved grensegjerdet til verkstedet. Utenfor gjerdet gikk veien ned til sundbåttillegget på Dahle som lå like utenfor bildekanten.
På dette tidspunkt var verkstedet blitt et av de mest praktiske, velordnede og tidsmessige verksteder i sitt slag i landet.
Bildet er tatt sommeren 1920.
Samme bilde som FAKf-100296.220422 / KMb-1982-010.0157.
Bildet er på forsiden av prospektkortet FAKf-100296.220423 / KMb-1982-010.0158.jpg  (Info: Peter Storvik) ---
Storvik Mekaniske Verksted sett fra sjøsiden. Det er flere fartøyer på slipp, samt flere dampbåter fortøyd ved kaien. Her ser vi også den finske seilskuten ";Regina"; som er til reparasjon etter en grunnstøting. Dampbåten på slipp er ";Jotunheim";, mens båt ved kao er ";Kvernes";. Fra slutten av 1800-tallet og frem til midt på 1900-tallet var Storvik Mek. Verksted AS og Sterkoder Mek. Verksted to hjørnesteinsbedrifter i Kristiansund som bygde skipsmotorer, reparerte fartøy og bygde mindre båter. Det var mange opp- og nedturer da som nå. I 1966 gikk Sterkoder Mek. Verksted over til mer ensidig å bygge båter (Kamsvågperioden). Selskapet tok over Storvik Mek. Verksted i 1982. Sterkoder Mek. Verksted var i fremste rekke når det gjaldt effektiv skipsproduksjon, og det var under perioden med blant annet serieproduksjon av trålere at industri- og lagerhallene på Dale Industripark ble bygget og modernisert. Leveranser til olje- og gassvirksomheten ble enda et bein å stå på for Sterkoder Mek. Verksted, og anlegget i Smedvågen ble bygget opp til formålet. I febr. 1991 ble Sterkoder Mek. Verksted overtatt av Umoe-konsernet og er i dag en del av Umoe Eiendom etter at skipsbyggingen ble avviklet rundt 2003. Umoe Sterkoder AS sine anlegg består i dag av industriområdet i Melkvika og Dale Industripark på Dale. Industriområdet i Smedvågen ble solgt i des. 2006. Aibel AS leier området i Melkvika i sin helhet. Dale Industripark omfatter Umoe Sterkoder sitt anlegg på Dale og leies ut til flere ulike aktører. Umoe Sterkoder AS og leietakerne er hver for seg solide leverandører til offshore-industrien innenfor sitt felt. Alle har forskjellige tjenestetilbud som gjør at de samlet fremstår som bra. Fotograf er J. O. Engvig. Datering er ukjent, men trolig omkring 1900-1910. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Bilde av J. Storviks Mek. Verksted på Dahle ved Kristiansund, sett fra sjøen. Det er rekke båter ved kaier og på patentslippen. Ved kjelkrankaia ses den første kjelkrana bygd av m...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to