• Fotoet viser Freiveien i Vågen med Naustkroken midt i, den første innfartsveien til Kirkelandet. Veien ble bygd i 1914. Til venstre ligger Jonas Eriksen brygga, Goma fabrikker, Kristiansunds Mekaniske Verksted & Båtbyggeri.  Ovenfor Goma fabrikker ligger Børsethuset hvor det ble solgt sjokolade og brus til arbeidere ved fabrikken og verkstedet (og barna). Børset arbeidet på Goma smørfabrikk. De to røde husene som er bygd sammen var eid av Fr. Jansen. Hennes bror var en tid disponent på verkstedet. På oversiden ser vi et gult hus som ble bygd som funksjonærbolig for ansatte ved fabrikken. Gården er Hjelsetgården som ble ekspropiert til boligområde ca 1970. Den gule brygga var tidligere Bersåsbrygga. Bersås drev skipshandel i husene ved brygga. Redningselskapet hadde verksted og opplagsplass for skøytene der  hvor Småbåtlaget nå har sine båter og klubblokaler. Det ene naustet ble brukt til lagring av båtene som fraktet begravelsesfølgene fra Vedkaia til Likvoren før veien kom. Helt inne i veien ligger et lite hus som ble bebodd av Anton Marø. 

Tomansboligen Freiveien 33 ble satt opp i 1947 av Aga. Sønnene ble boende der helt til få år før de døde. Familien kom til Kristiansund fra Hardanger. Huset eies fremdeles av Agafamilien. Frukttrærne finnes ennå i hagen. Det ser ut som om byggingen av mur med rullestein foregår på fotoet. Huset bak Mollan-huset ble bygget av Hans Paulsen ca 1935. Tomta ble kjøp av Iver Hjelseth i 1933. Paulsen rev det opprinnelige huset sitt som lå på Gomakaia fordi fabrikken skulle utvide. Det sies at huset ble flyttet til Dalabukta. Huset i Naustkroken ble kjøpt av Olav Øien i 1940. Huset ble deretter kalt Øienhuset.  pen hage. Huset er nå totalrenovert. Mellom Mollan og Øienhuset lå et landstykke som ble kalt "Råket". Det var satt av til fremtidig vei til Gomadammene. (Senere kjøpt av Synnøve Mollan). Huset helt øverst er Våningshuset til Hjelsetgården. Gården var i drift helt til området ble ekspropriert av kommunen til bolig og friluftsformål (deler av Folkeparken). på 1960 tallet. De hadde kyr og hest. Gårdbruker Hjelset kjørte varer for en av foretningene i byen med hesten. Gårdsveien mellom Hjelsethgården og Freiveien heter Hjelsetbakken. Nedenfor gården i Hjelsethbakken lå Røehuset som ble satt opp av Ole P. Røe.i 1917. Huset var grønt og ble revet i forbindelse med husbyggingen i området i 1975. pen hage. Rester av planter finnes ennå. Huset til høyre nederst i Hjelsethbakken ble oppført av B. Wiic ca 1943. Huset er nå totalrenovert og bebos av en familie med barn.

Skipsverftet ble startet i 1900, Kristianssund Baadbyggeri. LTB. Verftet ble i en periode drevet av den kjente skipskonstruktør og Veritas-agent John Børve, død 1933. Han tegnet båter for de fleste verft på Nordmøre. Verftet ble i 1932 overtatt av Mollanfamilien. Verftet består nå i 2014 av området fra og med Jonas Eriksenbrygga, til og med brygga nederst til høyre, Beråsbrygga/Mongebrygga. Brygga ved veien er Rødbrygga, revet i forbindelse med bygging av ny slipp. Murhuset foran er motorverkstedet. Til høyre for motorverkstedet er Rødnaustet. Trålbrygga (Møretrål) til høyre for dette og deretter Bersåsbrygga. - Astrid Mollan. (Fra Nordmøre Museums samlinger)
    Photo: Nordmørsmusea

Fotoet viser Freiveien i Vågen med Naustkroken midt i, den første innfartsveien til Kirkelandet. Veien ble bygd i 1914. Til venstre ligger Jonas Eriksen brygga, Goma fabrikker, Kri...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to