• Tyske flybomber ved Kristiansund Vulkaniseringsverksted. Tyske stridsvognsminer og personellminer hadde en helt annen utforming enn de flybombene som er avbildet. Det står "miner" på advarsels-plakaten. Dette skiltet kan ha henvist til at tyskerne også minela området eller at de brukte mineskiltet som en generell advarsel. (Info: Johan B. Siira).  Miner var installert under Storkaia for å sprenge denne i luften ved en eventuell alliert invasjon av byen. Etter kapitulasjonen 8. mai 1945, ble disse minene tatt opp av tyskerne. I bakgrunnen ser vi nye Grand Hotell. Bildet er datert 20. mai 1945. Det står "miner" på advarsels-plakaten.  Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum
  • Tyske flybomber ved Kristiansund Vulkaniseringsverksted. Tyske stridsvognsminer og personellminer hadde en helt annen utforming enn de flybombene som er avbildet. Det står "miner" på advarsels-plakaten. Dette skiltet kan ha henvist til at tyskerne også minela området eller at de brukte mineskiltet som en generell advarsel. (Info: Johan B. Siira).  Miner var installert under Storkaia for å sprenge denne i luften ved en eventuell alliert invasjon av byen. Etter kapitulasjonen 8. mai 1945, ble disse minene tatt opp av tyskerne. I bakgrunnen ser vi nye Grand Hotell. Bildet er datert 20. mai 1945. Det står "miner" på advarsels-plakaten.  Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Tyske flybomber ved Kristiansund Vulkaniseringsverksted. Tyske stridsvognsminer og personellminer hadde en helt annen utforming enn de flybombene som er avbildet. Det står "miner" ...

1 comment

  • Fotografiet viser tyske flybomber, ikke miner.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to