• Prester og lærere ved nyttår 1883
øverst f.v. Mæhren, Hemb, Brevei fra Middelskolen, A. Olsen, Langbraaten,  Espe fra Hønefoss, VagerGlosli, Sexe fra Hønefoss, Kolstad, Muri fra Middelskolen
Mellomste rekke. H.J. Hansen, Hareide, M. Ve, Sørgaard, Elvigen, Baalsrud rektor Hønefoss Folkeskole, Stensen, G. Skøien Hønefoss, Holtand, Kristiansen, M. Drøvdal.
Nederste rekke. E. Heggen, I. Opsahl, Falkenberg fra Middelskolen, Pastor Olstad, prost Hirch, Res.kap. Alsing, M. Hygen
    Photo: Johansen, Margit / Buskerud fylkesfotoarkiv

Prester og lærere ved nyttår 1883 øverst f.v. Mæhren, Hemb, Brevei fra Middelskolen, A. Olsen, Langbraaten, Espe fra Hønefoss, VagerGlosli, Sexe fra Hønefoss, Kolstad, Muri fra M...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to