• "Karbidgenerator produsert av Øveråsens Motorfabrikk, Gjøvik. De ble montert av Colbjørnsens & Co. A/S under hele krigstiden." I følge merking i album. På bilen med kjennetegn C-12178 står det skrevet "A/S Norske Konfektionsfabriker." På skiltet øverst på murbygningen står sannsynligvis "A/S Sveiseindustri." 

Bilde 1/4 er en Chevrolet med en eldre Chev. baklykt på taket. 20.08.2016: "Bilde 1 er en Chevrolet 1939-40 varebil med norskbygd karosseri. "25.06.2018: Til venstre snuten av en Packard fra sent 1930-tall. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 
Bilde 2/4 er en Dodge 1935-1936 modell. (Strømmenbygd?)
Bilde 3/4 er en 1930 modell Brockway. 25.06.2018: Bildet 3 viser snuten av en Plymouth1937. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav.
Bilde 4/4 er en Ford fra 1937-1938 modell." 25.06.2018: "Ford 1938, siden det var første år med langsgående blanklist hos Ford. Karosseriet er originalt amerikansk varebilkarosseri på personbilchassis ("sedan delivery" - i motsetning til et mer grovbygd varekarosseri på lett lastebilchassis og lastebilfront, kalt "panel delivery". Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 

17.08.2016: Opplysninger til kjøretøyene på bildet v/tidligere daglig leder John Hindklev ved Norsk Kjøretøyhistorisk Museum. 

"Under andre verdenskrig besto virksomheten til firmaet Colbjørnsen stort sett av å montere og vedlikeholde karbidgeneratorer fra Øveråsen. Legg merke til hvordan man felte generatorene inn i varebilkarosseriene. Reklameteksten ble delvis borte." Sitat fra boka: "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 årsboken." Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen.
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Karbidgenerator produsert av Øveråsens Motorfabrikk, Gjøvik. De ble montert av Colbjørnsens & Co. A/S under hele krigstiden." I følge merking i album. På bilen med kjennetegn C-12178 står det skrevet "A/S Norske Konfektionsfabriker." På skiltet øverst på murbygningen står sannsynligvis "A/S Sveiseindustri." 

Bilde 1/4 er en Chevrolet med en eldre Chev. baklykt på taket. 20.08.2016: "Bilde 1 er en Chevrolet 1939-40 varebil med norskbygd karosseri. "25.06.2018: Til venstre snuten av en Packard fra sent 1930-tall. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 
Bilde 2/4 er en Dodge 1935-1936 modell. (Strømmenbygd?)
Bilde 3/4 er en 1930 modell Brockway. 25.06.2018: Bildet 3 viser snuten av en Plymouth1937. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav.
Bilde 4/4 er en Ford fra 1937-1938 modell." 25.06.2018: "Ford 1938, siden det var første år med langsgående blanklist hos Ford. Karosseriet er originalt amerikansk varebilkarosseri på personbilchassis ("sedan delivery" - i motsetning til et mer grovbygd varekarosseri på lett lastebilchassis og lastebilfront, kalt "panel delivery". Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 

17.08.2016: Opplysninger til kjøretøyene på bildet v/tidligere daglig leder John Hindklev ved Norsk Kjøretøyhistorisk Museum. 

"Under andre verdenskrig besto virksomheten til firmaet Colbjørnsen stort sett av å montere og vedlikeholde karbidgeneratorer fra Øveråsen. Legg merke til hvordan man felte generatorene inn i varebilkarosseriene. Reklameteksten ble delvis borte." Sitat fra boka: "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 årsboken." Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen.
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Karbidgenerator produsert av Øveråsens Motorfabrikk, Gjøvik. De ble montert av Colbjørnsens & Co. A/S under hele krigstiden." I følge merking i album. På bilen med kjennetegn C-12178 står det skrevet "A/S Norske Konfektionsfabriker." På skiltet øverst på murbygningen står sannsynligvis "A/S Sveiseindustri." 

Bilde 1/4 er en Chevrolet med en eldre Chev. baklykt på taket. 20.08.2016: "Bilde 1 er en Chevrolet 1939-40 varebil med norskbygd karosseri. "25.06.2018: Til venstre snuten av en Packard fra sent 1930-tall. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 
Bilde 2/4 er en Dodge 1935-1936 modell. (Strømmenbygd?)
Bilde 3/4 er en 1930 modell Brockway. 25.06.2018: Bildet 3 viser snuten av en Plymouth1937. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav.
Bilde 4/4 er en Ford fra 1937-1938 modell." 25.06.2018: "Ford 1938, siden det var første år med langsgående blanklist hos Ford. Karosseriet er originalt amerikansk varebilkarosseri på personbilchassis ("sedan delivery" - i motsetning til et mer grovbygd varekarosseri på lett lastebilchassis og lastebilfront, kalt "panel delivery". Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 

17.08.2016: Opplysninger til kjøretøyene på bildet v/tidligere daglig leder John Hindklev ved Norsk Kjøretøyhistorisk Museum. 

"Under andre verdenskrig besto virksomheten til firmaet Colbjørnsen stort sett av å montere og vedlikeholde karbidgeneratorer fra Øveråsen. Legg merke til hvordan man felte generatorene inn i varebilkarosseriene. Reklameteksten ble delvis borte." Sitat fra boka: "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 årsboken." Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen.
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Karbidgenerator produsert av Øveråsens Motorfabrikk, Gjøvik. De ble montert av Colbjørnsens & Co. A/S under hele krigstiden." I følge merking i album. På bilen med kjennetegn C-12178 står det skrevet "A/S Norske Konfektionsfabriker." På skiltet øverst på murbygningen står sannsynligvis "A/S Sveiseindustri." 

Bilde 1/4 er en Chevrolet med en eldre Chev. baklykt på taket. 20.08.2016: "Bilde 1 er en Chevrolet 1939-40 varebil med norskbygd karosseri. "25.06.2018: Til venstre snuten av en Packard fra sent 1930-tall. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 
Bilde 2/4 er en Dodge 1935-1936 modell. (Strømmenbygd?)
Bilde 3/4 er en 1930 modell Brockway. 25.06.2018: Bildet 3 viser snuten av en Plymouth1937. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav.
Bilde 4/4 er en Ford fra 1937-1938 modell." 25.06.2018: "Ford 1938, siden det var første år med langsgående blanklist hos Ford. Karosseriet er originalt amerikansk varebilkarosseri på personbilchassis ("sedan delivery" - i motsetning til et mer grovbygd varekarosseri på lett lastebilchassis og lastebilfront, kalt "panel delivery". Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 

17.08.2016: Opplysninger til kjøretøyene på bildet v/tidligere daglig leder John Hindklev ved Norsk Kjøretøyhistorisk Museum. 

"Under andre verdenskrig besto virksomheten til firmaet Colbjørnsen stort sett av å montere og vedlikeholde karbidgeneratorer fra Øveråsen. Legg merke til hvordan man felte generatorene inn i varebilkarosseriene. Reklameteksten ble delvis borte." Sitat fra boka: "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 årsboken." Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen.
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum
 • "Karbidgenerator produsert av Øveråsens Motorfabrikk, Gjøvik. De ble montert av Colbjørnsens & Co. A/S under hele krigstiden." I følge merking i album. På bilen med kjennetegn C-12178 står det skrevet "A/S Norske Konfektionsfabriker." På skiltet øverst på murbygningen står sannsynligvis "A/S Sveiseindustri." 

Bilde 1/4 er en Chevrolet med en eldre Chev. baklykt på taket. 20.08.2016: "Bilde 1 er en Chevrolet 1939-40 varebil med norskbygd karosseri. "25.06.2018: Til venstre snuten av en Packard fra sent 1930-tall. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 
Bilde 2/4 er en Dodge 1935-1936 modell. (Strømmenbygd?)
Bilde 3/4 er en 1930 modell Brockway. 25.06.2018: Bildet 3 viser snuten av en Plymouth1937. Opplysninger fra Ivar Erlend Stav.
Bilde 4/4 er en Ford fra 1937-1938 modell." 25.06.2018: "Ford 1938, siden det var første år med langsgående blanklist hos Ford. Karosseriet er originalt amerikansk varebilkarosseri på personbilchassis ("sedan delivery" - i motsetning til et mer grovbygd varekarosseri på lett lastebilchassis og lastebilfront, kalt "panel delivery". Opplysninger fra Ivar Erlend Stav. 

17.08.2016: Opplysninger til kjøretøyene på bildet v/tidligere daglig leder John Hindklev ved Norsk Kjøretøyhistorisk Museum. 

"Under andre verdenskrig besto virksomheten til firmaet Colbjørnsen stort sett av å montere og vedlikeholde karbidgeneratorer fra Øveråsen. Legg merke til hvordan man felte generatorene inn i varebilkarosseriene. Reklameteksten ble delvis borte." Sitat fra boka: "Familiefirmaet-utenom allfarvei/2000 årsboken." Colbjørnsen & Co A/S, av Bjørn Ausjen Johannessen.
  Photo: Colbjørnsen & Co AS / Norsk vegmuseum

Karbidgenerator produsert av Øveraasens Motorfabrikk på Gjøvik

2 comments

 • Bilde 1 er en Chevrolet 1939-40 varebil med norskbygd karosseri.

 • Småsupplement: Bilde 1: t.v. snuten av en Packard fra sent 30-tall, bilde 3 harsnuten av en Plymouth 1937 t.v. og bilde 4 må være Ford 1938, siden det var første år med langsgående blanklist hos Ford. Karosseriet er originalt amerikansk varebilkarosseri på personbilchassis ("sedan delivery" - i motsetning til et mer grovbygd varekarosseri på lett lastebilchassis og lastebifront, kalt "panel delivery".

Leave a comment or send an inquiry

Share to