• "Karlotbrygga" settes opp i Hagan.
    Photo: Nordlys, avd. Harstad / Sør-Troms Museum
    (Copyright)

"Karlotbrygga" settes opp i Hagan.

2 comments

  • "Karlot-brygga", kalt så p.g.a. en av de siste eierne: Karlot Mikalsen. Brygga sto i Harstadhamn - vis a vis Bach-verkstedet, så å si vegg i vegg med Bjellands fabrikk nr. 14. Firma Brødr. Bothner overdro den gratis til Harstad Båtforening. Fylkeskonservatoren i Troms, Jens Storm Munch besørget at bygget ble revet og flyttet til Hagan der båtforeningen fikk den reist som sitt foreningshus. Arbeidet med riving og flytting ble besørget gjennom sysselsettingstiltak for arbeidsløs ungdom - administrert gjennom Arbeidskontoret for Harstad og omland. Det var tømrer/snekker Ingebrigt Andersen som ledet arbeidet på stedet.

  • Takk for opplysningene, registreringen er oppdatert. Mvh Sør-Troms Museum

Leave a comment or send an inquiry

Share to