• Tømmer i og ovenfor innløpskanalen til Brekke sluser i tidligere Berg herred, nåværende Halden kommune, i Østfold. Hit ble tømmeret slept fra Strømsfoss sluse i nordenden av Aremarksjøen (Ara) via Skotsbergelva, Aspern og Stenselva. På kraftverksdammen ble de store slepene fortøyd og delt i mindre enheter for sleping fram mot slusekanalen, deretter i enda kortere kjeder som kunne få plass i slusekamrene. Dette fotografiet er tatt med innløpet til slusekanalen i forgrunnen og kraftverksdammen i bakgrunnen. På enden av plattformen i forgrunnen ser vi et nokkespill med elektromotor. Dette spillet ble brukt til å dra tømmerlenker inn i kanalen. I bakgrunnen ser vi en åpen varpebåt foran et lite slep. Her ble det fløtet ubarket massevirke (papirråstoff) i tre meters lengder. Av dette sortimentet gikk det fire bunter («moser») i hver slusevending.

En liten historikk om tømmerfløting og kanaliseringsarbeid i Haldenvassdraget finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, OT (Ole-Thorstein) / Norsk Skogmuseum

Tømmer i og ovenfor innløpskanalen til Brekke sluser i tidligere Berg herred, nåværende Halden kommune, i Østfold. Hit ble tømmeret slept fra Strømsfoss sluse

 • Tags

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to