• Det nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i Østfold. Dette fotografiet ble tatt i 1982, som var den siste sesongen med tømmerfløting i Haldenvassdraget. De siste tre åra ble det utelukkende fløtet ubarket massevirke i tre meters lengder. Tømmeret ble utislått i bunter fra lastebiler ved Skulerud i Høland. Derfra ble det først fløtet i store slep til Ørje ved sørenden av Rødenessjøen. Der måtte slepene deles opp i lenker som var tilpasset lengden på de tre slusekamrene. Ved Ørje skulle tømmeret sluses 10 høydemeter ned, fra Rødenessjøen ovenfor til Ørjeelva nedenfor. Med det nevnte virkessortimentet gikk det fire lastebilbunter («moser») i hver slusevending. Dette fotografiet er tatt idet man åpnet sluseporten mot det midtre slusekammeret ved hjelp av et gangspill, slik at mosene etter hver kunne flyte over på vannspeilet i forgrunnen. Vi skimter så vidt slusevendinga gjennom åpningen mellom de to sluseportene.

En liten historikk om tømmerfløting og kanaliseringsarbeid i Haldenvassdraget finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Det nederste kammeret i Ørje sluser i Marker kommune i Østfold. Dette fotografiet ble tatt i 1982, som var den siste sesongen med tømmerfløting i Haldenvassdra

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to