• Tømmer i Ørje sluse i Marker kommune i Østfold (Haldenvassdraget). Fotografiet er tatt den siste sesongen det foregikk tømmerfløting her, i 1982. Da ble det utelukkende fløtet ubarket massevirke i tre meters lengder til Saugbrugsforeningens papirfabrikk i Halden. Mye av virket ble utislått som bunter fra lastebiler ved Skulerud i Høland. Derfra ble tømmeret slept ned til sørenden av Rødenessjøen, der slepet måtte deles i kortere lenker for å kunne passere slusene, der slusekamrenes lengde var en begrensning. Med denne typen tømmer gikk det vanligvis fire bunter i hver slusevending. Fotografiet viser hvordan vannstrømmen fra luka nederst på ovenforliggende sluseport «spylte» slusevendinga ut fra det nederste slusekammeret mot den nedenforliggende Ørjeelva. Bildet viser også hvordan man hadde spikret horisontal bordkledning ved øvre og nedre vannspeil på pælene som bar den ytre delen av gangbanene mot slusekamrene. Disse bordkledde feltene skulle hindre at slusetømmeret hektet seg fast i pælene eller den ujevne bergflata bakenfor.

Det første sluseanlegget ved Ørje ble bygd i perioden 1857-1860, og fra 1877 ble tømmer fra de øvre delene av vassdraget fløtet ned til industrien i Halden på et kanalisert vassdrag. En kort historikk om fløtinga i Haldenvassdraget finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Tømmer i Ørje sluse i Marker kommune i Østfold (Haldenvassdraget). Fotografiet er tatt den siste sesongen det foregikk tømmerfløting her, i 1982. Da ble det u

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to