• Lufthavn/Flyplass. Et amerikansk jagerfly av typen McDonnell Douglas Phantom, kommer seilende og passerer i lav høyde.
    Photo: Hetty, P. / Norsk Luftfartsmuseum

Lufthavn/Flyplass. Et amerikansk jagerfly av typen McDonnell Douglas Phantom, kommer seilende og passerer i lav høyde.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to