• Tømmermåling i Nordre Osen (Åmot kommune i Hedmark) i februar 1980. Fotografiet viser en mann, kledd i ulveskinnspels og med skjoldlue på hodet, med ei stikkbok i hendene framfor seg. Stikkboka var «notatblokken» der lengde- og diameter på innmålte tømmerstokker ble loggført, med sikte på forestående avregninger mellom tømmerkjøper og skogeier. Ulveskinnspelsen holdt varmen i måleren under et forholdsvis stillestående arbeid. Fra gammelt av var det dessuten vanlig av sagbrukenes og treforedlingsbedriftenes målere også var tømmerbetingere, som inngikk kjøpsavtaler. I sike sammenhenger gjorde de fine kjørepelsene, som ikke var hver manns eiendom, et inntrykk av økonomisk soliditet som skapte tillit i transaksjonene. Fotografiet er tatt i forbindelse med opptakene til fjernsynsfilmen «Fra tømmerskog og ljorekoie», som ble vist på NRK 1. mai 1981. Ettersom poenget med denne filmen var å synliggjøre strevet i tømmerskogen i den førmekaniserte driftsfasen, viser den driftsprosedyrer og redskap som bare noen få veteraner fortsatt brukte på opptakstidspunktet. I 1980 var størstedelen av tømmertransporten egentlig flyttet fra vassdrag til veg, og mesteparten av målinga var samtidig flyttet til kjøpernes tømmertomter. Dette fotografiet må derfor oppfattes som en rekonstruksjon fra en virkelighet som tidsmessig sett lå minst en generasjon forut for opptaket.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Tømmermåling i Nordre Osen (Åmot kommune i Hedmark) i februar 1980. Fotografiet viser en mann, kledd i ulveskinnspels og med skjoldlue på hodet, med ei stikkbo

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to