• Tømmermåling i Nordre Osen (Åmot kommune i Hedmark) vinteren 1980. Fotografiet er tatt på ei åpen, snødekt flate, antakelig en tilfrosset innsjø. I forgrunnen ligger ei lita flakvelte – ett lag med parallelle tømmerstokker vinkelrett på to underlagstokker. Lengst til høyre på dette fotografiet sto en kar med en skyveklave i handa. Dette redskapet ble brukt til å registrere diametermålene på stokkene. Diameter- og lengdemål, som var påslått stokken med romertall under apteringa i skogen, ble loggført i «stikkboka» som den pelskledde tømmermåleren holdt i hendene. Lengst til venstre sto Paul Granberg, som her hadde rollen som «påslager», med ei merkeøks i handa. Denne øksa hadde en profilert egg som gjorde det mulig å slå tømmerkjøperens symbol på stokken, som et kjennemerke når tømmeret kom i fløtingsvassdrag der det var virke som skulle til mange tømmerkjøpere. Den pelaskledde mannen som bøyer seg for å «klave» (diametermåle) en stokk er Birger Nysæther. Deretter følger tømmerkjøreren Ole Rismyr fra Slettås i Trysil. Fjordingen hans sto i bakgrunnen. Mannen helt til høyre på bildet er Ole Sagen. Fotografiet er tatt i forbindelse med opptakene til fjernsynsfilmen «Fra tømmerskog og ljorekoie», som ble vist på NRK 1. mai 1981. Ettersom poenget med denne filmen var å synliggjøre strevet i tømmerskogen i den førmekaniserte driftsfasen, viser den driftsprosedyrer og redskap som bare noen få veteraner fortsatt brukte på opptakstidspunktet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Tømmermåling i Nordre Osen (Åmot kommune i Hedmark) vinteren 1980. Fotografiet er tatt på ei åpen, snødekt flate, antakelig en tilfrosset innsjø. I forgrunnen

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to