View search

Gan gård.

Indre 64 / TP 323AB

Dette bildet fra Gan gård på Gan viser at fotograf P.A. Thorén ikke bare arbeidet i sitt atelier, men også virket som omreisende fotograf. Han har vært flere steder i Indre Akershus, bl. a. i Urskog. Vi kan bare anslagsvis fastsette tidspunktet til 1860-70årene. Veien opp til gården er senere lagt lenger til høyre, omtrent rett ned for låven. Rundt århundreskiftet fikk hovedbygningen (til venstre i bildet) et veranda-tilbygg. Hovedbygningen er fredet, og står så godt som uforandret fra den ble oppført i 1756. Gården og Gahnsbruket har en lang og innholdsrik historie.

Avfotografering av originalforstørrelse, utlånt av direktør Hans J. Riddervold, Oslo. Opplysninger fra Ole Kasper Braathen, Gahn gård. Fotograf: P.A.Thorén, Raadhusgaden No. 15, Christiania (2nen et.).

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to