• Skjåk Småbrukarlag 1930-1935
    Photo: Stakston, Kristian / Gudbrandsdalsmusea AS

Skjåk Småbrukarlag 1930-1935

Jfr. bilete OANS-KS1569

1.r. f.v.: Iver Huse, Randen, Ole Eide, Gudbrand Lundemo, Ola Skriden, Mathias Bruheim, Hans Teigen, Hans Forberg, Sigurd R. Lund (nere) og Tor Randen

2.r. f.v.: Margit Kveen, Syver Bøje, Olav Øygard, Thorstein Eggum, Svein Åboen, Juland? Sevald Øygard, Olaus Nyhus og Guttorm Lund

3.r. f.v.: Ole Tøftemo, Arne Kroken, Johannes Kveen, Østen Moen, Bjarne Marstein, ukjent og Magnhild Huse, Randen

Skjåk Småbrukarlag dekte fyrst på 1930-talet Holmork-kretsen. Biletet er teke før Torstein Treholt kom til bygda i 1935. Han hadde småbrukslærarskule og ga seg med i småbrukarlaga i Skjåk.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to