• Sprekker i skilleplate fra fullgjødselfabrikken, material tekn. Makroopptak ava bruddflate.
    Photo: Ukjent fotograf / Norsk Industriarbeidermuseum

Sprekker i skilleplate fra fullgjødselfabrikken, material tekn. Makroopptak ava bruddflate.

Makroforstørring 10x

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to