• Kjerringøy handelssted. Sett fra østenden av stallen. Bikkvogner. En mann til hest og to som står på ei vogn. Samme bilde som 7673-1.
    Photo: Nordlandsmuseet

Kjerringøy handelssted. Sett fra østenden av stallen. Bikkvogner. En mann til hest og to som står på ei vogn. Samme bilde som 7673-1.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to