• Kjerringøy handelssted. Sett fra østenden av stallen. Bikkvogner. En mann til hest og to som står på ei vogn. Samme bilde som 7673-1.
    Photo: Nordlandsmuseet

Kjerringøy handelssted. Sett fra østenden av stallen. Bikkvogner. En mann til hest og to som står på ei vogn. Samme bilde som 7673-1.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Share to