• Kjerringøy gamle handelssted sett fra østenden av stallbygninga. Fjøstunet. Litt av tilbygget på Fjøsen sees i høyre bildekant. Bikkvogner. Ser ut til å være tatt samme dag som 9057-3.
    Photo: Nordlandsmuseet

Kjerringøy gamle handelssted sett fra østenden av stallbygninga. Fjøstunet. Litt av tilbygget på Fjøsen sees i høyre bildekant. Bikkvogner. Ser ut til å være tatt samme dag som 9057-3.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Share to