• Russisk lastebåt, Kildin. av Murmansk, laster ved Jernbanekaien i Bodø september 1997.
    Photo: Nordlandsmuseet

Russisk lastebåt, Kildin. av Murmansk, laster ved Jernbanekaien i Bodø september 1997.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to