• Mot byen, sett fra Breivika. Piggtrådsperringer. Båter på havna. Noen bygninger/ruiner helt i bakgrunnen.
    Photo: Nordlandsmuseet

Mot byen, sett fra Breivika. Piggtrådsperringer. Båter på havna. Noen bygninger/ruiner helt i bakgrunnen.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Share to