• Detalj av heismaskin i Astrup sjakt
    Photo: Ukjent / Orkla Industrimuseum

Detalj av heismaskin i Astrup sjakt

Innskrevet på bildekonv.: "Demontering av heismaskin, Astrup sjakt 1969".

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to