• Ei ferge ligger til kai ved Eidsdal. Biler og passasjerer er på vei av og på fergen. Rutebiler og andre biler står på kaien.
    Photo: Stiftinga Sunnmøre Museum
  • Ei ferge ligger til kai ved Eidsdal. Biler og passasjerer er på vei av og på fergen. Rutebiler og andre biler står på kaien.
    Photo: Stiftinga Sunnmøre Museum

Ei ferge ligger til kai ved Eidsdal. Biler og passasjerer er på vei av og på fergen. Rutebiler og andre biler står på kaien.

Avfotografert postkort

3 comments

  • Turbussene, fra venstre: Reo 1946-48, Volvo 1946-53. Den svarte bilen i midten er en Chevrolet 1955. På hver siden av den: Opel Rekord 1958-60. Datering derfor tidligst 1958.

  • Takk for opplysningen! Dette vil bli lagret i registreringen til fotografiet.

  • Det er klart at bildet er nyere enn 1950 som anslått. Ferjekaia i Eidsdal ble åpnet for trafikk først 1. juni 1956. Da ble det åpnet ferjerute Eidsdal-Valldal (Valldalbygda ses i bakgrunnen) og Eidsdal-Stranda-Stordal-Dyrkorn. Ørneveien mellom Geiranger og Eidsdal åpnet 15. september 1956. Dermed ble det også åpnet for turistvei Åndalsnes-Valldal-Eidsdal-Geiranger-Grotli. Dette bildet finnes også i farger. Fargen på de to bussene er mørk grønn med lys gul overdel. Dette var fargene til Geiranger Eidsdal Rutebillag. Selskapet var i drift 1. januar 1956 etter at Ørneveien var åpnet. Dermed måtte det også bli bussrute på denne strekningen. Bussen til venstre er en Reo 1947-modell med registreringsnummer T-1193. Den ble innkjøpt av Geiranger Skysslag. Bussen til høyere er T-1081 Volvo 1950-modell og kjørt ny av Eidsdal Rutebillag. Det var dette selskapet og bussrutene til Geiranger Skysslag som ble slått sammen 1. januar 1956. Geiranger Eidsdal Rutebillag fikk ikke noe langt liv. På 1950-tallet var det stor veibygging på nordsiden av Storfjorden og det ble utbygd bussruter Ålesund-Sjøholt-Overåneset, med ferjer videre til Valldal og Eidsdal, og bilruter videre til bygdene. I 1962 ble Geiranger Eidsdal Rutebillag slått sammen med selskaper i Sjøholt og Stordal, og navnet ble Storfjord Rutebilar. Dette selskapet driftet person- og godsruter på strekningen helt fram til 1998.

Leave a comment or send an inquiry

Share to