• Lenselegging i Glomma like sør for Elverum prestegard, den såkalte Prestegardslensa, i begynnelsen av mai 1974. Da dette bildet ble tatt trakk fløterlaget lensa på plass fra to båter. I den fremste båten ser vi (fra venstre) Torbjørn Otterstad, Frantz Otterstad og Olav Strand. I båten bakenfor sto fløterbasen Johan Rasch med hendene i lommene og fulgte arbeidet med interesse. Prestegardslensa var ei stryklense eller ledelense, som ble lagt noenlunde parallelt med strømretningen, slik at stokkene som kom flytende strøk langs lensa og ble ledet mot en del av elveleiet som var gunstig for videre fløting. Den øvre enden av Prestegardslensa hadde, som navnet antyder, landfeste ved elvebredden like ved gardstunet på Prestegarden. Den nedre enden av lensa ble festet i en steinblokk om lag midt i elveløpet et par hundrede meter nedenfor. Etter å ha passert denne steinen gikk tømmeret, ved normal vannføring, videre mot Prestfossen på nordsida av Prestøya. Det var et mål å unngå Klokkerfossen på østsida av øya, der det er både steinblokker og holmer i elvestrykene. Satte tømmeret seg fast der, måtte fløterne arbeide hardt for å løsne det. Ledelensene ble kjedet sammen med kjettingkoppel idet fløtingssesongen startet, som på dette fotografiet, og de ble tatt inn på land igjen og lagt til tørk med tanke på neste sesong når sluttrensken var gjort seinere på sommeren. Tømmerfløtere. Fløterlag.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Lenselegging i Glomma like sør for Elverum prestegard, den såkalte Prestegardslensa, i begynnelsen av mai 1974. Da dette bildet ble tatt trakk fløterlaget lens

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to