Elvebåt i landskap.

Små kontaktkopier av bildene i samlingen finnes i en egen perm. Et utvalg er også digitalisert, og lagret på CD (med sikkerhetskopi på CD).

Fotoserien består av fotografier som ble tatt av Jan Ekman forbindelse med fotografens sportsfiske i Altaelva, i løpet av perioden 1970 til 1988. Et utvalg av fotografiene ble brukt til å illustrere hans bok "Sju nätter på Alta", utgitt i 1983, året etter høyesterettsdommen i Altasaken. Etter forfatterens død i 2004 har Fotoserien vært i familiens eie. Alta museum overtok eiendomsretten til fotoserien (negativene) i 2012, som en gave fra Lena Birgitta Ekmann. På det tidspunktet hadde deler av samlingen blitt digitalisert, og sammen med fotografiene fikk museet både de digitale kopiene på CD, samt kontaktkopier på papir. Som en del av gaveavtalen fikk Harald Eikmann rett til å reprodusere et utvalg av fotografiene i sin engelske oversettelse av Jan Ekmans bok fra 1983. Oversettelsen ble utgitt i 2013, under tittelen "Seven Nights on the Alta". Et utvalg på åtte fotografier ble dessuten brukt i Merete Ødegård sin masteroppgave i sosialantropologi fra 2013, "I samme båt". Nå befinner fotoserien seg i Alta museums fotomagasin (negativer), sammen med en perm med kontaktkopier, CDer med digitaliserte bilder, og en versjon av hver av de nevnte bokutgivelsene. Her finnes også en bok utgitt på eget forlag i ukjent opplag, med 190 av bildene fra serien, under tittelen "The Pearman Party, Alta 1970-1988).

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to