'Honningsvaag'

Hospitalskipet "Viking" ankret første gang i Honningsvåg 28.07.1923. Det var stor sykehusnød i fiskeværene og skipet hadde fast plass i indre havn. "Viking" hadde ikke statsstøtte og ble bekostet av Norges Røde Kors som også bestred alle utgifter. Finnmark fylkes eneste utgifter var dagpenger slik at det var fylkets billigste sykehus. Røde Kors' sykestue i Honningsvåg sto ikke ferdig før 1932.

  • Tags

+ Add


1 comment

Hei Hospitalskipet Viking ankret første gang opp i Honningsvåg 28.07.1923. Bildet er sannsynligvis tatt i 1924, mens skipet hadde fast plass i indre havn og fungerte som sykehus for befolkningen.

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to