• Fra tømmerfløtinga i Trysilelva i juni 1978.  Bildet er tatt på tvers av elveløpet, hvor det hadde satt seg fast en del tømmer (slipvirke), antakelig i et grunt parti i ellers hurtigstrømmende vann.  Da dette fotografiet ble tatt arbeidet fire sommerlig antrukne fløtere med å løsne stokkene på den nedre delen av haugen. Karene var (fra venstre) Kjetil Olager fra Innbygda i Trysil, Bjørn Graff, Einar Liberg og Ole K. Rømoen, de tre siste fra Jordet i Trysil. På motsatt elvebredd vokste det småskog, med et eldre blandingsbestand av furu og gran i bakgrunnen.

I 1978 skal det ha vært innmeldt 70 699 kubikkmeter tømmer til fløting i Trysilelva.  Tømmeret gikk til svenske kjøpere, som til sammen skal ha mottatt 112 463 fra Trysilvassdragets nedslagsfelt.  Differensen mellom de to tallene må antakelig ha vært virke som ble transportert over riksgrensa på lastebiler.   I 1978 sysselsatte Klarälvens flottningsförening 27-28 sesongarbeidere med fløting på norsk side av grensa.  Mange av disse var veteraner, men fløtingsledelsen var opptatt av å rekruttere yngre aktører også, med sikte på at fløtinga i Trysil skulle fortsette sjøl om den ble nedlagt i mange andre vassdrag.  Langs Trysilvassdraget var det stor interesse for slikt arbeid. Fløting.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Fra tømmerfløtinga i Trysilelva i juni 1978. Bildet er tatt på tvers av elveløpet, hvor det hadde satt seg fast en del tømmer (slipvirke), antakelig i et grunt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to