"I 1925 ble det fra sentralt hold bestemt at deler av Luftjokdalen skulle legges ut til bureisning. Det ble vedtatt å bevilge penger til veibygging og brobygging. Her arbeides det ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to