• Forbygningsarbeider ved ei bru over Bronkåa, ei tilløpselv til Glomma fra vest i grensetraktene mellom Elverum og Våler kommuner.  Det kan synes som om elveløpet er rensket for stein, som er lagt opp i en mur på oversida av ei bru.  Også vegskråningen ved siden av er plastret med steinheller, antakelig med sikte på å forebygge utvasking av veggrunnen dersom elva under flom skulle gå over den nevnte muren med strømretning på tvers av vegbanen.  ifølge innskrift på fotografiet skal det ha vært vegvesenet som fikk lagt opp disse murene, som nok betydde mer som flomvern for veganlegget enn som ledeskjermer for fløtingstømmer.  Brua var ei enkel bjelkebru med rekkverk, til høyre for dette fotografiet.  På nedsida av vegen ser vi bølgeblikktekkete takene på noen av bygningene i et lite gardstun.  Bronkåa er cirka 20 kilometer lang, og den renner gjennom skog, så elva hadde stor betydning som fløtingsvassdrag.
    Photo: Norsk skogmuseum

«Bronkaaen. Veiv's nye mur.»

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to