• Fossestryk i Bronka eller Bronkåa, et sidevassdrag på Glommas vestside lengst sør i Elverum kommune.  Fotografier tatt fra et høyt punkt ned mot elveløpet, som akkurat her går kvitskummende i en slak kurve, omgitt av skådammer.  I dette tilfellet er skådammene bygd som «bukkedammer» med horisontalt tømmer i fronten mot elva og steinfyllinger bakenfor.  Poenget med disse konstruksjonene var å forebygge at fløtingsvirket ble kastet ut av elvestrømmen og inn på land.  I den øvre delen av bildet skimtes ei bru, antakelig for bygdevegen, som seinere er blitt fylkesveg 505.

Bronka har et nedslagsfelt på om lag 70 kvadratkilometer.  Med tanke på fløting ble det bygd to attholdsdammer, en ved elvas utløp av sjøen Storbronken og en ved utløpet av Sætermyra.  Noe annet som karakteriserte dette Bronka som fløtingsvassdrag var at elva hadde forholdsvis stort fall, og at det var store mengder stein i elveløpet, noe som førte til stor slitasje på fløtingsvirket.  Det er grunn til å anta at den avbildete lokaliteten var blant dem som bidro til nettopp dette.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

Fossestryk i Bronka eller Bronkåa, et sidevassdrag på Glommas vestside lengst sør i Elverum kommune. Fotografier tatt fra et høyt punkt ned mot elveløpet, som akkurat her går kvit...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to