• Glomma ved Veltestø, i nærheten av Tresen, nordvest for kommunesenteret Koppang i Stor-Elvdal i Hedmark, fotografert under den store isgangen våren 1928. Fotografen har vendt kameraet mot et område der dalbotnen var fullstendig oppfylt av isblokker og sørpe ispedd en del fløtingstømmer. I bakgrunnen skimter vi et gardstun, som åpenbart må ha vært truet av situasjonen i vassdraget.

Den 16. mai 1928 fikk lærer Erik Utengen (1877-1952) på Koppang trykt følgende leserbrev, som både skildrer isgangens forløp og storelvdølenes oppfatning om årsaken til det som skjedde, i regionavisa «Østlændingen»:

«Isgangen i Glåma og Aursundreguleringen.
Som øienvidne til flomkatastrofen i Stor-Elvdal siste vår tillater jeg mig å fremkomme med følgende fakta:

Vannet i Aursundsjøen blev sluppet omtrent hver uke siste vinter. Og følgen uteblev ikke. Da vannet ikke formådde å løfte isen op, så flommet det ovenpå isen. I den strenge kulde blev det naturligvis til is. Islagene blev til sist så tykke at elvefaret blev aldeles fullt, og vannet flommet ut over de store, flate jordeiendommer, som også blev belagt med tykk is. Gamle folk som så det, ristet på hodet og sa: «Hvordan skal det bli når isgangen kommer til våren?»

Da vannet begynte å stige i Glåma i vår, hadde det ikke plass i elveleiet, men satte ut over jordene, og flere tusen mål jord mellom Koppang og Stai blev satt under vann, noe som vel aldri har hendt før isgangen om våren tidligere.

Så en vakker dag får vi melding om at Kvitskjærbekken ved Atna har gått med isgang. Om tre dager skal ved efter gammel erfaring ha isgangen i Glåma. Folk går febrilske og venter. Hvad vil nå skje? Om noen dager har kanskje Glåma reist med alt det de eier. Telefonen melder at isgangen har gått forbi Atna. Folk strømmer til i hundrevis for å se på. Men så smelder telefonen igjen at isgangen har stanset ved Bjøråneset. Og der blir den stående 2-3 dager. Så kommer et nytt bud: Isen fortsetter sin gang. Masser av folk står og venter på hvad som vil komme. På Hesjestøfloen, litt syd for Treseng-grenda stanser den påny. Elvefaret fylles. Vann, is og tømmer setter inn over jordene, og om en liten stund er hele grenda begravet under et optil flere meter tykt lag av is, tømmer og sne. Det knaker og braker på alle kanter. Det stues op høiere og høiere. Men det står. Først om en dags tid løsner det igjen, og ødeleggelsens tog fortsetter utover dalen.

Dagen efter har avisene lange spalter om flomkatastrofen i Stor-Elvdal. Men mange vil gjerne ha en oversikt og takst over katastrofens omfang. En takstnevnd skal ha anslått skaden til 60 000. For sakens – og gjerne også for nevndens skyld – skulde dette ha vært usagt. For det første er det umulig ennå, før isen blir borte, å ha bare en tilnærmelsesvis riktig mening om skaden. Og dernæst må hele det herjede areal befares nøiaktig stykke for stykke, før man kan komme til et noenlunde riktig resultat.

Jeg har prøvet å få en liten oversikt over det. Flere hundrede mål jord er dyktig skadet eller helt ødelagt, idet matjorden er skyllet vekk. Tusener av mål er mindre skadet. Store strekninger har isbrannen ødelagt de fine ekrer. Andre steder ligger det igjen efter flommen et tykkere eller tynnere lag av grus, sand og slam. Det blir ikke noe til avlinger der igjen før det hele er ompløiet, gjødslet og tilsådd. Og hvad koster ikke bare det pr. mål? Det vil ta flere år før eiendommene er i hved igjen. Jeg føler mig forvisset om at den skade som er forvoldt bare på jordeiendommene må telles i hundretusener. Og dertil kommer all skade på huser, skog m.m.

Mange sitter trangt i det før. Men hvad skal de klare utgiftene med når jordeiendommene er ødelagt? De har ingen annen utvei kanskje enn å la panthaverne ta hele greia. 

Her i Stor-Elvdal er praktisk talt alle mennesker overbevisst om at det er Aursundreguleringen som er skyld i katastrofen. Men det er den norske stat som har gitt sin tillatelse til reguleringen. Derfor bør staten også være den som bøter for skaden. Det sømmer sig ikke for staten å si: «Nei da, dette er ikke vår skyld! Langt ifra da!»

Så blir det ingen annen utvei enn å prosedere sig til sin rett. Men hvor mange er det som har stiv nok rygg til å klare dette ved siden av alle andre utgifter? Saken vil bli uthalet, blir gående 3 a 4 år kanskje, før den endelige dom faller. Og innen den tid er mange drevet vekk fra sin gård og grunn.

Dernæst bør staten rette det som er gjort galt: stoppe hele Aursundreguleringen og la Glåma ha sin naturlige gang. Ellers vil katastrofen gjenta sig år efter år. Og en annen gang kan det bli enda verre.

Koppang i Stor-Elvdal, 14. mai 1928. E. Utengen»

Etter at innsjøen Aursund øverst i vassdraget ble regulert i 1924 ble isgang et langt hyppigere og større problem for folk som bodde nedover langs vassdraget enn det hadde vært tidligere. Særlig området fra Hanestad i Rendalen nedover mot kirka i Stor-Elvdal var svært hardt rammet. Folk fra dette området forsøkte, slik Utengen antyder, å få staten, som hadde gitt utbyggerne konsesjon, til å ta ansvar. Striden endte til slutt i retten - se fanen «Opplysninger».
    Photo: Johannesen. Peter Andreas Lind / Anno Norsk skogmuseum

Glomma ved Veltestø, i nærheten av Tresen, nordvest for kommunesenteret Koppang i Stor-Elvdal i Hedmark, fotografert under den store isgangen våren 1928. Fotografen har vendt kamer...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to