• Tømmervaser ved Funnefossen i Glomma, nærmere bestemt i Nes kommune på Romerike. Fotografiet later til å være tatt fra nordre elvebredd, på tvers av elveleiet. I forgrunnen, sentralt i bildet, ser vi en gangbane, som antakelig var bygd fra elvebredden og et stykke ut i elveløpet. I forlengelsen av denne ser det ut til at det var bygd en buet løftedam. I bassenget nedenfor den nevnte løftedammen lå det store mengder tømmer på vannspeilet. Til venstre i bildet, sentralt i elveløpet, ser vi et tårn på et solid steinkar. Dette var muligens bærekonstruksjonen for taubanen til Funnefoss tresliperi, som lå på den nordvestre sida av fossen.

Funnefossen var egentlig navnet på ei rekke av elverstryk, fordelt over en distanse på drøyt 800 meter og med et fall på bortimot 11 meter. Sentralt i fossen lå det også en holme, som delte elva i to løp. Ved det vestre av disse lå Funnefoss tresliperi. Også tømmerfløterne foretrakk dette vestre løpet, og følgelig stengte de det østre ved hjelp av ei ledelense. Funnefossen var likevel en vanskelig fløtbar del av elva, spesielt når vannstanden var lav. Da hadde nemlig stokkene lett for å sette seg fast på steinskjær i fossestrykene.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

«Funnefoss.»

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to