• Tårnet på Rafjell skogbrannvakstasjon øst for innsjøen Nuguren i Brandval, Hedmark. Tårnet ligger 585 meter over havet. Det ble bygd 1934 etter initiativ fra ingeniør Martin Skaare Botner og skogrådet i Brandval kommune. Da de forela saken for Brandval herredsstyre skrev de med begeistring: «Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap har vist planen stor interesse ved å tilby stasjonen opført helt gratis – med telefon, karter, peileapparat o.s.v., men selskapet forlanger sikkerhet for at driften blir ordnet således at stasjonen virkelig holdes besatt i den brandfarlige tid. A/S Borregaard har også stillet den nødvendige tomt til disposisjon for stasjonen.» Skogrådet ville gjerne ha et værbestandig anlegg, utført i armert betong, bygd på berggrunn. Det ses til venstre på bildet. Til høyre for tårnfoten sto en mann og betraktet utsikten. Framfor ham skimtes et saltak med skorsteinspipe. Brandval kommune, som seinere er sammenlått med Kongsvinger, eide Rafjellanlegget. Tårnet var bemannet i tørkeperioder sommerstid og inngikk i den regionale brannberedskapen i regionen fram til og med 1977-sesongen. Kommunene Brandval, Vinger og Grue bidro til å finansiere dette tilsynet, som i startfasen ble kalkulert til 500 kroner i året. I 1935-36 ble det laftet ei tømmerhytte like ved tårnet, som overnattingssted for brannvaktene. Martin og Halvard Østbøl fra Roverud tok byggmesteroppdraget, og igjen betalte forsikringsselskapet Skogbrand kostnadene. Fra og med 1937 begynte også Luftvernregimentet å bruke anlegget. Den militære bruken ble fortsatt av Luftkommando Østlandet etter 2. verdenskrig, og de hytta ble modernisert i 1959-1960 delte Skogbrand og de militære brukerne utgiftene.

Fra og med 1978 overtok småflyentusiaster skogbranntilsynet. Vakthytta ble ødelagt ved en brann i 1982. Femten år seinere fikk Hokåsen utmarkslag laftet ei ny hytte med tanke på friluftsfolk som har Rafjellet som turmål. Etter at skogbrannvaktholdet fra Rafjellet oppførte fikk tårnet i 1980 en ny funksjon som «mast» for politiets, tollvesenets og Røde Kors’ radiokommunikasjon. Mange innså at brannvakttårnet var et interessant kulturminne, men det var uklart hvem som hadde vedlikeholdsansvar. Tidlig på 2000-tallet anslo et ingeniørfirma at tårnet hadde et oppussingsbehov som ble kalkulert til 230 000 kroner. Tiltak ble iverksatt med midler fra flere instanser, men med Kongsvinger kommune som hovedbidragsyter.
  Photo: Julius Nygaard / Norsk skogmuseum

"Rafjell, Våler, Hedmark"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to