• Brannvaktstasjonen på Savalsætra i Løten. Anlegget ligger ved en sætervang i en sørvendt del av allmenningen, cirka 11 kilometer fra Løten jernbanestasjon og om lag 530 meter over havet. Tårnet gav fint overblikk over den søndre delen av Løiten Almenning og tilstøtende områder i Elverum og Våler kommuner. 

Anlegget er utført i armert betong og i funkisperiodens formspråk. Tårnet er cirka tolv meter høyt. Det har et kvadratisk grunnplan og består av fire loddrette bein med støpte dekker i tre plan, samt et flatt tak. Adkomsten fra bakken skjer via stålstiger som er ført gjennom rektangulære åpninger i de tre nederste dekkene. Det øverste planet er noe utkraget i forhold til den nedre delen av tårnet. Samtlige plan har kantrekkverk av stål. 

Fotografiet er tatt fra en veg som skrår inn i bildeflata fra det nedre høyre hjørnet. Langs vegen går en skigard. I bakgrunnen skimtes et par graner og et sæterhus. 

Brannvakttårnet på Savalsætra ble reist i 1935-36 i samarbeid med forsikringsselskapet "Skogbrand" som hovedsponsor. Entreprenør var selskapet A/S Betongmast, men hytta oppe i tårnet ble reist av Karl Galaas (1882-1962) fra Rakkestad i Østfold. Plasserringa ble bestemt i samråd med allmenningsbestyrer Karsten Haugen (1879-1957) i Løten etter at Østoplandenes almenningers fellesforening hadde hatt befaring på ulike høydedrag i området sommeren 1935. Organisasjonen omfattet allmenninger for bygdene Stange, Romedal, Løten, Vang, Furnes, Veldre, Nes, Ringsaker, Brøttum i Hedmark, samt Eidsvoll i Akershus, og i tillegg den såkalte Ekeberg-allmenningen i Romedal og Pihlske sameie i Ringsaker. Det ble oppgitt at disse enhetene til sammen forvaltet 970 491 dekar med skog, hvorav 566 098 dekar ble vurdert som produktive arealer. Allmenningene hadde allerede brannvaktstasjoner på Natrudstilen i Ringsaker, på Brumundkampen i Vang og på Knukberget i Stange. Som supplement ønsket de en østligere stasjon, som også kunne stå i forbindelse med statsjonene på Flotsberget i Elverum og på Blåenga i Våler. Savalsætra ble altså valgt som denne østlige lokaliteten. For at brannvaktstasjonen skulle kunne fungere etter intensjonen ble det samtidig med tårnet bygd ei tretten kilometer lang telefonlinje. Dermed kunne vakthavende gjennom Løten telefonforening alarmere kolleger i andre brannvakttårn dersom han så noe urovekkende, slik at de sammen kunne peile mulige brannsteder fra kartbord med sikteapparater i flere tårn med overlappende utsikt.

«Lars i tårnet» - Lars Larsen (1919-1974) - betjente denne brannvaktstasjonen i over 30 år (jfr. SJF-F.006108).
  Photo: Julius Nygaard / Norsk skogmuseum

«Savalseteren, Løten, Hedmark»

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to