• Follum fabrikker
1961
Fabrikken ble grunnlagt som Follum træsliberi i 1873 og byttet senere navn til Follum fabrikker. Fabrikken og området har fått navn etter storgården Follum som ligger på høyden vest for elva og fabrikken.

Opprinnelig lå det flere papirfabrikker rundt fossene i Ådalselva nord for Hønefossen. Den første fossen kalles gjerne Nedre Hofsfoss eller Follumfossen. Den neste øvre fall i Hofsfossen. Follum træsliberi og Hofsfos træsliperi og Papirfabrikk lå opprinnelig på vestsiden av den første fossen, mens tidligere Hofs Brug lå på østsiden av samme fossen. Etter hvert ble imidlertid disse fabrikkene slått sammen, og slik oppsto Follum fabrikker, som i 1989 fusjonerte med Norske Skogindustrier og Tofte Industrier. Deretter ble navnet Norske Skog Follum.
    Photo: Fjellanger Widerøe / Buskerud fylkesfotoarkiv
    (Copyright)

Follum fabrikker 1961 Fabrikken ble grunnlagt som Follum træsliberi i 1873 og byttet senere navn til Follum fabrikker. Fabrikken og området har fått navn etter storgården Follum ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to