• Gruppebilde av familin Gram på Ask gods
Odelstingspresident og sorenskriver Jens Jensen Gram (d. 1824) kjøpte gården på auksjon i 1816 for 16 000 riksdaler. Dagens hovedbygning ble bygd av generalmajor Johan Georg Boll Gram (sønn av førstnevnte og hans kone Reinholdine Gram, født Boll) og sto ferdig i 1874. Han var selv med og designet bygningen, som har klare likhetstrekk med bl.a. Oscarshall. Generalmajoren døde imidlertid selv i 1873, slik at det var enken, Frederikke Gram, født Stabell, som ble med gården og flyttet inn i det nye våningshuset. Det var først etter at dette ble reist at gården ble kjent under (til)navnet Ask gods. Familien Gram var kjent for å være svært gjestfri, og mange kunstnere tilbragte mye tid på gården. Christian Skredsvig bodde der et par måneder vinteren 1878–79, og Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe vanket mye der, som venner.

 
 
  ::
    Photo: Gram / Buskerud fylkesfotoarkiv
    (Copyright)

Gruppebilde av familin Gram på Ask gods Odelstingspresident og sorenskriver Jens Jensen Gram (d. 1824) kjøpte gården på auksjon i 1816 for 16 000 riksdaler. Dagens hovedbygning bl...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to