• Altagård. Den store bygningen midt på bildet. Flere litt mindre bygninger ligger i nærheten og det store jordet ses mellom bygningene og Altafjorden. Foran på bildet er det ganske mye skog. Noen åpne flekker ses med ugjevne mellomrom. Helt til høyre på bildet ligger en litne klyng med hus. På den andre siden av den blikkstille Altafjorden ligger et fjellparti der den høyeste delen sannsynligvis er Raudbergbukt-fjellet. Solskinn og ingen snøflekker i fjellene skulle tyde på at bildet er tatt en sommerdag.
    Photo: Finnmark Fylkesbibliotek
  • Altagård. Den store bygningen midt på bildet. Flere litt mindre bygninger ligger i nærheten og det store jordet ses mellom bygningene og Altafjorden. Foran på bildet er det ganske mye skog. Noen åpne flekker ses med ugjevne mellomrom. Helt til høyre på bildet ligger en litne klyng med hus. På den andre siden av den blikkstille Altafjorden ligger et fjellparti der den høyeste delen sannsynligvis er Raudbergbukt-fjellet. Solskinn og ingen snøflekker i fjellene skulle tyde på at bildet er tatt en sommerdag.
    Photo: Finnmark Fylkesbibliotek

Altagård. Den store bygningen midt på bildet. Flere litt mindre bygninger ligger i nærheten og det store jordet ses mellom bygningene og Altafjorden. Foran på bildet er det ganske ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to