• Avduking av minnesmerket over sogneprest Modolf Wergeland Asheim. Sogneprest Asheim døde 23. juli 1942 på Talvik tuberkulosesanatorium. Begravet på Loppa kirkegård. Gravminnet ble reist etter krigen, ca. 1946-47 for midler som meningheten samlet inn. Sogneprestens kone, Ingeborg Asheim og sønnen John-Birger Asheim var til stede under minnestunden, men de hadde da flyttet til Oslo. Sognepresten virket 15 år på øya Loppa og er en av få prester som døde i Finnmark og som valgte å bli gravlagt i Finnmark.|Sogneprest Asheim hadde en spesiell plass i Loppafolkets hjerter, noe det vakre minnesmerket også vitner om.
    Photo: Finnmark Fylkesbibliotek

Avduking av minnesmerket over sogneprest Modolf Wergeland Asheim. Sogneprest Asheim døde 23. juli 1942 på Talvik tuberkulosesanatorium. Begravet på Loppa kirkegård. Gravminnet ble ...

Tilleggsopplysninger er gitt av Ole Jan Knutsen.

1 comment

  • Graven til Sogneprest Modolf Wergeland Asheim d. 1942, Loppa kirkegård, Loppa

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to