• Havneområdet i Bergsfjord. Tre lagerbygninger/pakkhus og et hus med ark står nærmest. Bak de ses flere boliger bl.a et hus, også med ark til høyre på bildet. Pakkhuset helt til høyre står på en trekai og foran bygningen til lengst til venstre ses også en trekai. De bygningene man kan se har alle skiferdekke på taket. Høye fjell med bratte sider ses bak bebyggelsen. I eidet mellom de nærmeste fjellene ses en topp med snø-/isflekker på.
    Photo: Finnmark Fylkesbibliotek

Havneområdet i Bergsfjord. Tre lagerbygninger/pakkhus og et hus med ark står nærmest. Bak de ses flere boliger bl.a et hus, også med ark til høyre på bildet. Pakkhuset helt til høy...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to