View search
Menu 0
Close
  • Panoramabilde av fiskeværet Kjelvik. Bilde er sammensatt av fire enkelte bilder: 3x NO.F000284 + NO.F000524.
    Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
  • Panoramabilde av fiskeværet Kjelvik. Bilde er sammensatt av fire enkelte bilder: 3x NO.F000284 + NO.F000524.
    Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
  • Panoramabilde av fiskeværet Kjelvik. Bilde er sammensatt av fire enkelte bilder: 3x NO.F000284 + NO.F000524.
    Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Panoramabilde av fiskeværet Kjelvik. Bilde er sammensatt av fire enkelte bilder: 3x NO.F000284 + NO.F000524.

Foto 1: Bildet viser bebyggelsen i Kjelvik, med fiskehjeller og kaianlegg. Flere båter ligger i fortøyningene. I høyre bildekant ser man et stort seilskip.

Foto 2: Det vises en del av bebyggelsen i fiskeværet og mange pomorskip for anker.

Foto 3: Et dampskip nærmere seg Kjelvik.

Foto 4: se NO.F000524

---

Kjelvik var det betydeligste stedet i den lengste perioden på Magerøya. Helt fra Middelalderen av var stedet et anselig fiskevær, handelssted og sentrum for Kjelvik kommune. Når motoren kom ved siste århundreskiftet ble båtene større og tyngre og kunne ikke lenger uten videre trekkes opp på land. Kjelvik mistet gradvis sin betydning. Den dårlige havn og ingen skikkelig veiforbindelse ble stedets undergang.

Kjelviks siste kirke, viet St. Nikolai, ble ødelagt av orkanen allerede i 1882. Kun kirkeklokken ble skånet. Den er sannsynligvis støpt i Bremen/Tyskland i 1521 og er den eldste kirkeklokke som har hengt i noen kirke i Finnmark, og som fremdeles er bevart (finnes på Nordkappmuseet).

På grunn av bl.a. avfolkning av Kjelvik bestemte kommunestyret at det nye kirke skulle stå i Honningsvåg. Den ble innviet i 1885 og i 1950 ble også navn Kjelvik kommune endret i Nordkapp kommune.

  • Tags

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images