• Tilpassingsarbeid for innsetting av ny svillstokk i den nordre langveggen på Breisjønaustet i Norsk Skogmuseums friluftsmuseum på Prestøya i Elverum(SJF-B.0011).  Arbeidet ble utført som et kurstilbud for vedlikeholdspersonale ved avdelingene i Anno museum.  På dette fotografiet ser vi kursdeltaker Bjørn Erik Hansen fra Glomdalsmuseet, som ved hjelp av et hoggjern og ei treklubbe former medfaret på undersida av den stokken som skal ligge over den nye svillen.  Før denne arbeidsoperasjonen kunne igangsettes hadde tømrerne meddratt andrestokken med den nye svillstokken i noenlunde riktig posisjon (jfr. SJF-F.008100 – SJF-F.008102).  Poenget med den hulkilen meddraget er, er å få stokkene til å slutte tett sammen.  I praksis betyr dette at eventuelle kuvinger i underliggende stokks lengderetning må speiles i faret på undersida av overliggende stokk.
    Photo: Løken, Bård / Norsk skogmuseum

Tilpassingsarbeid for innsetting av ny svillstokk i den nordre langveggen på Breisjønaustet i Norsk Skogmuseums friluftsmuseum på Prestøya i Elverum(SJF-B.0011)

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to