• Fra en danseoppvisning i en park i England sommeren 1933.
    Photo: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Fra en danseoppvisning i en park i England sommeren 1933.

Fra et album som tilhørte danserinnen Klara Thams (1903-1997).

Klara Thams, født Jonassen, var danserinne på det kjente forlystelsesstedet "Hjorten" i Ila i Trondheim. Hun giftet seg i Monaco våren 1928 med Christian Wilhelm Thams (1898-1969), og de fikk sønnen Tore Wilhelm Christian (1929-1964).

Klara Thams hadde god kontakt med Matty og Christian Marius Thams, også etter at hun og mannen skilte lag etter et par års ekteskap.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to