• Bjørkehogst i Kilebygda i daværende Solum kommune (fra 1964 innlemmet i Skien kommune) i Telemark. Fotografiet later til å være fra et relativt fuktig skogareal – antakelig en myrkant – der bjørka var dominerende treslag. I forgrunnen har man felt en del bjørketrær, antakelig dels for å skaffe seg ved, dels for å skaffe lys og vekstrom til bartrærne i bestandet, som skogeieren håpte ville vokse og få tømmerdimensjoner. Da dette fotografiet ble tatt sto det to menn på hogstfeltet. Mannen til venstre, kledd i dress og vindjakke, og har såkalte puttiser på beina og hatt på hodet. Etter antrekket å dømme er det nærliggende å anta at dette kan ha vært en ung skogfunksjonær. Den middelaldrende mannen til høyre skal være Jacob J. Gisholt (1890-1960), som var gardbruker og skogeier i Kilebygda. Han var kledd i mørk dress med ei mørk jakke på overkroppen og sixpencelue på hodet. Jacob Gisholt hadde ryggsekk på ryggen og ei blinkeøks i venstre hand da bildet ble tatt. Opptaket skal være fra 1930. Gisholt var på dette tidspunktet styreleder i Telemark skogselskap, et verv han hadde i perioden 1929-1935.
  Photo: Midttun, Jørund / Norsk skogmuseum

Bjørkehogst i Kilebygda i daværende Solum kommune (fra 1964 innlemmet i Skien kommune) i Telemark. Fotografiet later til å være fra et relativt fuktig skogarea

1 comment

 • Jacob J. Gisholt døde i 1960, ikke 1980. Hilsen barnebarn

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to