• Fotografi fra Vadsø. Oscarsgate mot øst. Til venstre ser man  lærer Fredrik Rolstads hus, Nic Gaares hus, skoledirektør L. Årseths hus. Rett frem sees gravkapellet på kirkegården.  Til høyri bildet står  uthuset til Prestegården med plankegjerdet til Middelskolen. Bildet er tatt før krigen. Fotograf ukjent.
    Photo: Finnmark Fylkesbibliotek

Fotografi fra Vadsø. Oscarsgate mot øst. Til venstre ser man lærer Fredrik Rolstads hus, Nic Gaares hus, skoledirektør L. Årseths hus. Rett frem sees gravkapellet på kirkegården. ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to