• Faksimile av førstesida på «Norsk Landmandsblad» nr. 47 (utgitt 20. november) 1925. Under publikasjonens «hode» er det montert et fotografi, som har fått tittelen «Tømmerlunne lægges op.» Fotografiet er tatt i en lysning i barskogen, vinterstid. Vi ser to dølahester, den ene forspent et drag som tilsynelatende er brukt til å slepe tømmerstokker fram til lunneplassen. Bak dette draget ser vi en arbeidskledd tømmerkjører med en kjettingstump i handa. Den andre hesten (til høyre i bildet) sto antakelig og kvilte, uten drag eller eventuelt slederedskap. Fotografiet skal være tatt av signaturen «O.L.», muligens Ole Hansen Løken (1860-1924), gardbruker på eiendommen Østre Løken i Ringsaker og tømmermerker på sine hjemtrakter. Under fotografiet er det ei rektangulær ramme med reklame for «Nidaros» treskeverk. Reklamefeltet inneholder ei strektegning av et treskeverk (øverst i venstre hjørne) og en tekst, et utdrag fra en uttalelse fra maskinprøveanstalten ved Norges Landbrukshøiskole hadde foretatt i 1917, altså et forsøk på å dokumentere produktets kvalitet og funksjonalitet med den legitimiteten en slik antatt uavhengig instans hadde. Annonsen ble innrykket av landbruksmaskinfirmaet «Henriksen & Honne» i Nygata i Oslo. Norsk Landmandsblad var et fagtidsskrift for jord- og skogbrukere, som ble utgitt første gang i 1882. I 1935 ble Landmandsbladet slått sammen med «Ukeskrift for Landbruk og Pelsdyravl» og fikk nytt navn, «Norsk Landbruk».
  Photo: Løken, Ole Hansen / Norsk skogmuseum

Faksimile av førstesida på «Norsk Landmandsblad» nr. 47 (utgitt 20. november) 1925. Under publikasjonens «hode» er det montert et fotografi, som har fått titte

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to