• 2 personer som håndhilser ifm overrekkelse av en gave.
    Photo: Ukjent N. N / Norsk Luftfartsmuseum
    (Copyright)

2 personer som håndhilser ifm overrekkelse av en gave.

Oberst I og Stasjonssjef Olav F. Aamoth til høyre, mottar gaver på vegne av 331 skvadron, Bodø hovedflystasjon, fra General Wilhelm Mohr.

1 comment

  • Dette er IKKE Wilhelm Mohr, men Odd Bull og Aamoth

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to