• Siste dagen på leira skrives det flittig i minnebøker. NGU-leira på Hol i Tjeldsund 1942. (-43?)
    Photo: Museum Nord (Copyright)

Siste dagen på leira skrives det flittig i minnebøker. NGU-leira på Hol i Tjeldsund 1942. (-43?)

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to