• Svenskhus. Finnbekken. De tre fremste husene ligger langs Furuveien. Fra venstre: A. Ryeng, Karlsen og fru Edholm.Midt i bildet ser vi Bjørkveien. I dobbelgården bak Ryengs hus bodde Martin Jensen og Henry Hanssen (Skarsfjord). Martin Jensen var vaktmester i Sivilforsvaret og hadde ansvaret for bomberommene .Han ble av oss unger kalt for "Bomberomjensen."Jensens hus ligger langs Aspeveien.  I neste dobbelgård langs Aspeveien bodde bla. vst.arb. Elias Grønvold. I siste hus langs Aspeveien bodde fiskehandler Rørvik.  Til venstre for Aspeveien og langs Bjørkveien ser vi de fire funksjonærboligene som tilhørte LKAB.
    Photo: Museum Nord
    (Copyright)

Svenskhus. Finnbekken. De tre fremste husene ligger langs Furuveien. Fra venstre: A. Ryeng, Karlsen og fru Edholm.Midt i bildet ser vi Bjørkveien. I dobbelgården bak Ryengs hus bod...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to