Våle prestegård, hovedbygning, framhus, våningshus, herr og fru prest Schiørn og deres datter Fanny, snø, vinter

Share to