• Bilde 1) I følge tidligere registrering og merking på baksiden av bildet: Arbeidslag ca. 1905 - 1915. Midt i bildet amtsingeniør Landmark sammen med Røldøler. Utlånt fra Hordaland vegkontor (Nonås)
Mest sannsynlig er det amtsingeniør Johan Peter Berg Landmark som sitter midt på bildet (med krossreim). Han var amtsingeniør i Hordaland fylke 1894 - 1919. 
Ved siden av ham til høyre på bildet sitter en smed med smedforkle.
Bilde 2 og 3) Visittkort av Johan Peter Berg Landmark, framside og bakside, i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 4 og 5) Visittkort av Christopher Engebreth Borch, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 6 og 7) Visittkort av Hans Hagerup Krag, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 8) Framside av visittkortalbum fra "Statens veivæsens Ingeniører." Statens vegvesens ingeniører ca 1859 - ca 1960.

Ref. til "Norges vegdirektører og vegsjefer," av Hans Wangensten Paus. Vedlagt informasjon fra boka, se Nedlastinger.

Gruppebildet er også gjengitt i boka "På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane," av Kristin Ese, side 74, og med denne informasjon i bildeteksten:
"Vegen gjennom Haukåsgjelet vart bygd i åra 1889-1891. Her er vegarbeidarar fotograferte i samband med fint besøk, vegdirektør Hans Hagerup Krag (med krossreim, i midten)
 og amtsingeniør Christopher Engebreth Borch (med klokkekjede, i midten til høgre)." 
Foto: Ingeborg Vigdal
  Photo: Reppen, N. O. / Norsk vegmuseum
 • Bilde 1) I følge tidligere registrering og merking på baksiden av bildet: Arbeidslag ca. 1905 - 1915. Midt i bildet amtsingeniør Landmark sammen med Røldøler. Utlånt fra Hordaland vegkontor (Nonås)
Mest sannsynlig er det amtsingeniør Johan Peter Berg Landmark som sitter midt på bildet (med krossreim). Han var amtsingeniør i Hordaland fylke 1894 - 1919. 
Ved siden av ham til høyre på bildet sitter en smed med smedforkle.
Bilde 2 og 3) Visittkort av Johan Peter Berg Landmark, framside og bakside, i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 4 og 5) Visittkort av Christopher Engebreth Borch, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 6 og 7) Visittkort av Hans Hagerup Krag, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 8) Framside av visittkortalbum fra "Statens veivæsens Ingeniører." Statens vegvesens ingeniører ca 1859 - ca 1960.

Ref. til "Norges vegdirektører og vegsjefer," av Hans Wangensten Paus. Vedlagt informasjon fra boka, se Nedlastinger.

Gruppebildet er også gjengitt i boka "På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane," av Kristin Ese, side 74, og med denne informasjon i bildeteksten:
"Vegen gjennom Haukåsgjelet vart bygd i åra 1889-1891. Her er vegarbeidarar fotograferte i samband med fint besøk, vegdirektør Hans Hagerup Krag (med krossreim, i midten)
 og amtsingeniør Christopher Engebreth Borch (med klokkekjede, i midten til høgre)." 
Foto: Ingeborg Vigdal
  Photo: Reppen, N. O. / Norsk vegmuseum
 • Bilde 1) I følge tidligere registrering og merking på baksiden av bildet: Arbeidslag ca. 1905 - 1915. Midt i bildet amtsingeniør Landmark sammen med Røldøler. Utlånt fra Hordaland vegkontor (Nonås)
Mest sannsynlig er det amtsingeniør Johan Peter Berg Landmark som sitter midt på bildet (med krossreim). Han var amtsingeniør i Hordaland fylke 1894 - 1919. 
Ved siden av ham til høyre på bildet sitter en smed med smedforkle.
Bilde 2 og 3) Visittkort av Johan Peter Berg Landmark, framside og bakside, i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 4 og 5) Visittkort av Christopher Engebreth Borch, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 6 og 7) Visittkort av Hans Hagerup Krag, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 8) Framside av visittkortalbum fra "Statens veivæsens Ingeniører." Statens vegvesens ingeniører ca 1859 - ca 1960.

Ref. til "Norges vegdirektører og vegsjefer," av Hans Wangensten Paus. Vedlagt informasjon fra boka, se Nedlastinger.

Gruppebildet er også gjengitt i boka "På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane," av Kristin Ese, side 74, og med denne informasjon i bildeteksten:
"Vegen gjennom Haukåsgjelet vart bygd i åra 1889-1891. Her er vegarbeidarar fotograferte i samband med fint besøk, vegdirektør Hans Hagerup Krag (med krossreim, i midten)
 og amtsingeniør Christopher Engebreth Borch (med klokkekjede, i midten til høgre)." 
Foto: Ingeborg Vigdal
  Photo: Reppen, N. O. / Norsk vegmuseum
 • Bilde 1) I følge tidligere registrering og merking på baksiden av bildet: Arbeidslag ca. 1905 - 1915. Midt i bildet amtsingeniør Landmark sammen med Røldøler. Utlånt fra Hordaland vegkontor (Nonås)
Mest sannsynlig er det amtsingeniør Johan Peter Berg Landmark som sitter midt på bildet (med krossreim). Han var amtsingeniør i Hordaland fylke 1894 - 1919. 
Ved siden av ham til høyre på bildet sitter en smed med smedforkle.
Bilde 2 og 3) Visittkort av Johan Peter Berg Landmark, framside og bakside, i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 4 og 5) Visittkort av Christopher Engebreth Borch, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 6 og 7) Visittkort av Hans Hagerup Krag, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 8) Framside av visittkortalbum fra "Statens veivæsens Ingeniører." Statens vegvesens ingeniører ca 1859 - ca 1960.

Ref. til "Norges vegdirektører og vegsjefer," av Hans Wangensten Paus. Vedlagt informasjon fra boka, se Nedlastinger.

Gruppebildet er også gjengitt i boka "På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane," av Kristin Ese, side 74, og med denne informasjon i bildeteksten:
"Vegen gjennom Haukåsgjelet vart bygd i åra 1889-1891. Her er vegarbeidarar fotograferte i samband med fint besøk, vegdirektør Hans Hagerup Krag (med krossreim, i midten)
 og amtsingeniør Christopher Engebreth Borch (med klokkekjede, i midten til høgre)." 
Foto: Ingeborg Vigdal
  Photo: Reppen, N. O. / Norsk vegmuseum
 • Bilde 1) I følge tidligere registrering og merking på baksiden av bildet: Arbeidslag ca. 1905 - 1915. Midt i bildet amtsingeniør Landmark sammen med Røldøler. Utlånt fra Hordaland vegkontor (Nonås)
Mest sannsynlig er det amtsingeniør Johan Peter Berg Landmark som sitter midt på bildet (med krossreim). Han var amtsingeniør i Hordaland fylke 1894 - 1919. 
Ved siden av ham til høyre på bildet sitter en smed med smedforkle.
Bilde 2 og 3) Visittkort av Johan Peter Berg Landmark, framside og bakside, i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 4 og 5) Visittkort av Christopher Engebreth Borch, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 6 og 7) Visittkort av Hans Hagerup Krag, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 8) Framside av visittkortalbum fra "Statens veivæsens Ingeniører." Statens vegvesens ingeniører ca 1859 - ca 1960.

Ref. til "Norges vegdirektører og vegsjefer," av Hans Wangensten Paus. Vedlagt informasjon fra boka, se Nedlastinger.

Gruppebildet er også gjengitt i boka "På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane," av Kristin Ese, side 74, og med denne informasjon i bildeteksten:
"Vegen gjennom Haukåsgjelet vart bygd i åra 1889-1891. Her er vegarbeidarar fotograferte i samband med fint besøk, vegdirektør Hans Hagerup Krag (med krossreim, i midten)
 og amtsingeniør Christopher Engebreth Borch (med klokkekjede, i midten til høgre)." 
Foto: Ingeborg Vigdal
  Photo: Reppen, N. O. / Norsk vegmuseum
 • Bilde 1) I følge tidligere registrering og merking på baksiden av bildet: Arbeidslag ca. 1905 - 1915. Midt i bildet amtsingeniør Landmark sammen med Røldøler. Utlånt fra Hordaland vegkontor (Nonås)
Mest sannsynlig er det amtsingeniør Johan Peter Berg Landmark som sitter midt på bildet (med krossreim). Han var amtsingeniør i Hordaland fylke 1894 - 1919. 
Ved siden av ham til høyre på bildet sitter en smed med smedforkle.
Bilde 2 og 3) Visittkort av Johan Peter Berg Landmark, framside og bakside, i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 4 og 5) Visittkort av Christopher Engebreth Borch, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 6 og 7) Visittkort av Hans Hagerup Krag, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 8) Framside av visittkortalbum fra "Statens veivæsens Ingeniører." Statens vegvesens ingeniører ca 1859 - ca 1960.

Ref. til "Norges vegdirektører og vegsjefer," av Hans Wangensten Paus. Vedlagt informasjon fra boka, se Nedlastinger.

Gruppebildet er også gjengitt i boka "På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane," av Kristin Ese, side 74, og med denne informasjon i bildeteksten:
"Vegen gjennom Haukåsgjelet vart bygd i åra 1889-1891. Her er vegarbeidarar fotograferte i samband med fint besøk, vegdirektør Hans Hagerup Krag (med krossreim, i midten)
 og amtsingeniør Christopher Engebreth Borch (med klokkekjede, i midten til høgre)." 
Foto: Ingeborg Vigdal
  Photo: Reppen, N. O. / Norsk vegmuseum
 • Bilde 1) I følge tidligere registrering og merking på baksiden av bildet: Arbeidslag ca. 1905 - 1915. Midt i bildet amtsingeniør Landmark sammen med Røldøler. Utlånt fra Hordaland vegkontor (Nonås)
Mest sannsynlig er det amtsingeniør Johan Peter Berg Landmark som sitter midt på bildet (med krossreim). Han var amtsingeniør i Hordaland fylke 1894 - 1919. 
Ved siden av ham til høyre på bildet sitter en smed med smedforkle.
Bilde 2 og 3) Visittkort av Johan Peter Berg Landmark, framside og bakside, i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 4 og 5) Visittkort av Christopher Engebreth Borch, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 6 og 7) Visittkort av Hans Hagerup Krag, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 8) Framside av visittkortalbum fra "Statens veivæsens Ingeniører." Statens vegvesens ingeniører ca 1859 - ca 1960.

Ref. til "Norges vegdirektører og vegsjefer," av Hans Wangensten Paus. Vedlagt informasjon fra boka, se Nedlastinger.

Gruppebildet er også gjengitt i boka "På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane," av Kristin Ese, side 74, og med denne informasjon i bildeteksten:
"Vegen gjennom Haukåsgjelet vart bygd i åra 1889-1891. Her er vegarbeidarar fotograferte i samband med fint besøk, vegdirektør Hans Hagerup Krag (med krossreim, i midten)
 og amtsingeniør Christopher Engebreth Borch (med klokkekjede, i midten til høgre)." 
Foto: Ingeborg Vigdal
  Photo: Reppen, N. O. / Norsk vegmuseum
 • Bilde 1) I følge tidligere registrering og merking på baksiden av bildet: Arbeidslag ca. 1905 - 1915. Midt i bildet amtsingeniør Landmark sammen med Røldøler. Utlånt fra Hordaland vegkontor (Nonås)
Mest sannsynlig er det amtsingeniør Johan Peter Berg Landmark som sitter midt på bildet (med krossreim). Han var amtsingeniør i Hordaland fylke 1894 - 1919. 
Ved siden av ham til høyre på bildet sitter en smed med smedforkle.
Bilde 2 og 3) Visittkort av Johan Peter Berg Landmark, framside og bakside, i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 4 og 5) Visittkort av Christopher Engebreth Borch, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 6 og 7) Visittkort av Hans Hagerup Krag, framside og bakside i album fra "Statens veivæsens Ingeniører." 
Bilde 8) Framside av visittkortalbum fra "Statens veivæsens Ingeniører." Statens vegvesens ingeniører ca 1859 - ca 1960.

Ref. til "Norges vegdirektører og vegsjefer," av Hans Wangensten Paus. Vedlagt informasjon fra boka, se Nedlastinger.

Gruppebildet er også gjengitt i boka "På god veg - Veghistorie i Sogn og Fjordane," av Kristin Ese, side 74, og med denne informasjon i bildeteksten:
"Vegen gjennom Haukåsgjelet vart bygd i åra 1889-1891. Her er vegarbeidarar fotograferte i samband med fint besøk, vegdirektør Hans Hagerup Krag (med krossreim, i midten)
 og amtsingeniør Christopher Engebreth Borch (med klokkekjede, i midten til høgre)." 
Foto: Ingeborg Vigdal
  Photo: Reppen, N. O. / Norsk vegmuseum

Amtsingeniører og arbeidslag 1905-1915 Hordaland

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to