• Bethel 1894 eller 1895. 
Øverste rekke (fra venstre). (1) lærer Ivar Johannesen, Lahelle, (2) bruksførmann C. F. Michelsen, (3) Ukjent, (4) Ukjent. (5) daværende sogneprest P. St. Koren, Glemminge, (6) daværende kallskapellan i Aas; Matthias Hermanrud, (7) ukjent, (8) daværende personalkapellan i Glemminge Jacob Guldbrandsen, (9) daværende personallkapellan i Fredrikshald Joakim Schiørn, (10) ukjent, (11) lærer Thomassen, (12) ukjent.
Annen rekke ovenfra: (1) skipsfører, senere skipshandler(?) Andersen, (2) ukjent, (3) ukjent, (4) ukjent, (5) ukjent, (6) professor i kjemi i Kristiniana, ivrig i kristelig ungdomsarbeide, Peter Waage (har oversatt den kjente salme "Så ta da mine hender", (7) ukjent, (8) ukjent, (9) ukjent, (10) ukjent, (11) ukjent, (12) kjøpmann Herman Hansen (13) ukjent.
Tredje rekke ovenfra: (1) Fru ...... Hansen (skipsførers frue?), 2 muligens frøken Maren Aas, Trara, (3) ukjent), (4) ukjent, (5) ukjent, (6) ukjent), (7) ukjent, (8) muligens jordbruker Anton Kinn, Ridderhuset, (9) ukjent, (10) skoleinspektør ..... Aas, (11) doktor Fredrik Waldermar Giebelhausen, (12) ser ut til å være Jeremias Madsen Nistad som i 1894 ble personalkapellan i Tune, (13) sogneprest Christopher Vibe-
Fjerde rekke ovenfra; lærerinne? frøken Bjørnstad, (2) ukjent, (3) fru Hannah Schübeler, født Innis, (4) Frøken Sofie? Pharo (kjent KFUK-arbeider), (5) Enkefru Sophie Apenes, dengang på Kniple, (6) ukjent, (7) Frøken Holmen, visstnok i Østre Fredrikstad eller Byens marker, (8) ukjent), (9) Frøken Sørine Michelsen, søster av og husbestyrerinne for sin bror Chr, F. Michelsen (se første rekke), (10) ukjent, (11) ukjent, (12) ukjent.
Femte rekke ovenfra: (1) lærerinne frøken Johne Nilsen (Fredrikstad middelskoles forberdelsesklasse), (2) ukjent, (3) frøken lærerinne Hedvig Gran (hun var antagelig søster av fru Hauer), (4) fru doktor Giebelhausen, (5) fru sogneprest Marie Koren, født Rohde, (6) ukjent), 7. lærerinne frøken Hila (Hildur?) Ellinsen, Fredrikstad pikeskole, (8) fru residerende kapellan Gundersen, Agnes Magdalene, født Bang, (9) fru sogneprest Vibe, (10) ukjent.
Nederste rekke; (1) frøken lærererinne Stine Stub, (2) Frøken Franziska Pande, søste av enkefru Sophie Apenes (se fjerde rekke), (3) dengang frøken Martha Leegaard, (4) ukjent, (5) lærerinne frøken Karen Bredal, (6) lærerinne frøken Margrethe Nilsen, søster av læreinne Johne Nilsen, se femte rekke. (7) læreerinne frøken Karen? Rui (Fredrikstad middelskole forberedelsesklasse), (8) muligens frøken Lila Tønnesen, en tid i arbeide på Fredrikstad barnehjem, en tid til nytte og hygge hos enkefru Apenes, (9) frøken Josefine Nilsen, søster av hermetikkeier?) Johan Nilsen,
Foran: skipsmegler Lauritz Kristian Schübler.

NB! Komiteen har hatt et håndskrevet, noe utydelig manuskript å forholde seg til. Enkelte navn kan derfor være feilskrevet.
    Photo: Fredrikstad Museum

Bethel 1894 eller 1895. Øverste rekke (fra venstre). (1) lærer Ivar Johannesen, Lahelle, (2) bruksførmann C. F. Michelsen, (3) Ukjent, (4) Ukjent. (5) daværende sogneprest P. St. ...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to