• Fredrikstad. Ukjente herrer, bortsett fra Laurentius Urdahl (1865-1940), redaktør i Fredriksstad Blad 1895-1935 (sittende nr 2 fra venstre). Urdahl var blant stifterne av Fredrikstad Skiklubb og Fredrikstad Idrettsforening (tidligere Gaa-Paa). 
Foto: Thenderup Jensen(?)
  Photo: Fredrikstad Museum

Fredrikstad. Ukjente herrer, bortsett fra Laurentius Urdahl (1865-1940), redaktør i Fredriksstad Blad 1895-1935 (sittende nr 2 fra venstre). Urdahl var blant stifterne av Fredriks...

1 comment

 • Nr 1 fra venstre på 2.rekke kan med stor sannsynlighet være Mons Høihilder (1866-1931). Jeg har i dag snakket med hans barnebarn Olav Nestby (95) som var 6 år da bestefaren gikk bort. Han bekrefter at det er stor sannsynlighet er hans bestefar. I Saltdal historielag har vi flere bilder som kan brukes til sammenligning. Høihilder var primus motor for å starte det lokale idrettslaget som vi i dag kjenner som Rognan Idrettslag.

  Rognan Idrettslag hadde opprinnelig navnet Saltdalen Idrettslag og ble stiftet i 1899. På denne tiden ble verneplikten også gjort gjeldende for Nord-Norge. Skansen ved Rognan i Saltdal kommune ble tatt i bruk som ekserserplass.

  Dette var noe nytt, og bygdas ungdom møtte til tjeneste med iver og interesse. Spenningen mellom Sverige og Norge hadde sin virkning, men idrettsaktivitetene vakte også interesse. Mons Høihilder (1866-1931) ble ansatt som «fører» og tiltrådte på Skansen våren 1898. Han var 32 år, i sine beste år og hadde en sterk interesse for idrettsarbeidet, og det var en lett sak for ham å få startet et idrettslag.

  De første årene var det skisporten som hadde størst interesse. Der ble imidlertid også drevet en del friidrett og etter hvert fotball. (Kilde: avisartikler skrevet av sønnen Johs. Høihilder (1897-1985)).

  At disse to (Urdahl og Høihilder) finnes sammen på et foto er en viktig informasjon for vårt historielag. Dette kan bety at bildet viser en samling med Norske idrettsledere.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to